Our logo



Fisia Italiampianti Spa Dubai




Fisia Italiampianti Spa

Tel: 04-8845249, 04-8845243

Category/Detail: No-Category-Info >>>

Dubai / إمارة_دبي

Address: P.O.Box : 34144, Dubai


No-Major-Landmark-Info

Company listed before: Fisia Italimpianti S P A (Tel: 04-8846013, 04-8845843, 04-8845870, 04-8845887) | Company listed after: Fishwari Cargo &Clearing; (Tel: 04-2732366, 04-2732625)


Up to fifteen companies with similar names or scope of business are listed below:

  1. Fisia Italimpianti - Fisia Italimpianti,
  2. Fisia Italimpianti Sba - Fisia Italimpianti Sba,
  3. Fisia Italimpianti Spa - Fisia Italimpianti Spa,
  4. Fisia Italimpianti Spa Co - Fisia Italimpianti Spa Co,
  5. Fisia Italimpianti Spa - Fisia Italimpianti Spa,
  6. Fisia Italiampianti Spa - Fisia Italiampianti Spa,
  7. Fisia Italimpianti S P A - Fisia Italimpianti S P A,

Your Comments: